Vyhledávání zboží Informace

Výberové ručně balené doutníky koupím v obchodě www.coud.cz.

Recenze doutníků

Zajímavé články o doutnících, humidorech i příslušenství, informace o doutníkových akcích a návody pro začátečníky. Na stránce naleznete i recenze na naše doutníky.

Internetový obchod s doutníky z Kanárských ostrovů pro příležitostní i denní kouření

Informace spotřebitelům, dodací podmínky a povinnost k EET

Úvod:

Čoud.cz je na světě už tak dlouho, že ti, co v době začátků ještě nebyli na světě, již brzy začnou být způsobilými pro nákup tabákových výrobků a alkoholu. Mnoho našich zákazníků se stalo stálými a ti velmi dobře vědí, že nepatříme k těm, kteří něco naslibují, nechají si zaplatit a zákazníkovi se pak protáhne obličej. V prostředí obchodu je ovšem mnoho podvodníků a proto si veřejnost oprávněně vymohla nějaké nástroje na svojí ochranu. Základním nástrojem v ČR je zákon č.89/2012 Sb., známý jako Občanský zákoník. Dále se k obchodu vztahuje zákon č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. V těchto zákonech jsou ustanovení, která přímo nařizují internetovým obchodům uvést doslovné znění poučení - nelze jen odkázat na příslušná ustanovení zákona. Přijměte prosím od nás omluvu za Čoud.cz, že větší část níže uvedeného jsou pitomosti, která ze zákona musíme na stránkách uvést. Spasením pro Vás může být jen skutečnost, že zákon spotřebiteli výslovně nenařizuje ty nesmysly číst.

Poučení - informace pro spotřebitele:

 • Název firmy: Čoud.cz
 • Firma je zapsána v živnostenském rejstříku pod názvem: Tomáš Kostrouch
 • IČO: 617 88 295
 • Doručovací adresa: Pod lysinami 467/11, 147 00 Praha 4
 • e-mail: coud @ coud.cz
 • Telefon: 603 175 666 Pokud je hovor odmítnut nebo to nikdo nezvedá, je odpovědná osoba vytížena při příjmu zboží nebo v expedici, nejspíše zaneprázdněna prací kolem kamionů, v tom případě napište sms, možná se Vám ozve, když to dokáže. Nebo to zkuste v jinou dobu. Teď vážně: doutníky tady nikoho neuživí, bojujeme, jak to jde, ale nejdme vždy k dispozici. Majitel firmy se po většinu času zdržuje někde v tramtárii, protože tenhle obchod ho neuživí, natož jeho rodinu. Vyřízení objednávek má na starost Helenka Boháčová, rodinný příslušník majitele. Buďte k ní prosím slušní a trpěliví, má k tomu další dvě zaměstnání. Helenka toho o doutníkách ví opravdu hodně a dovede dobře poradit.
 • Druh služby: Internetový obchod.

  Způsob přijímání objednávek:
  • prostřednictvím formuláře internetového obchodu na stránkách www.coud.cz
  • e-mailem na adrese coud@coud.cz
  • telefonicky v případě domluvy e-mailem předem. Opakovaní zákazníci mohou volat rovnou.

 • Označení zboží a popis jeho vlastností:

 • Převážně jde o doutníky, případně jiné zboží, které je k nalezení na našich stránkách. Dále je v naší nabídce třtinový rum. Případné další zboží bude uvedeno v liště hlavní nabídky.
 • Podrobně je zboží popsáno u každé položky. Řada popsaných vlastností je ryze subjektivního charakteru, prodávající proto může mít na některé vlastnosti jiný názor, než kupující.
 • Návod k použití a upozornění na rizika

  Zákon na jedné straně nařizuje informovat řádně spotřebitele o způsobu užití a o riziku, souvisejícím se službou. V následujícím odstavci stejného zákona se však tyto povinosti nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti. Tak ať mi vlezou na záda.

  Spokojenost prodávajícího s kupujícím:

 • Čtete správně. Kdekdo pořád řeší spokojenost zákazníka s prodejcem. To je proto, že kolenovrt se bude plazit před kverulantem jen proto, aby dostal korunky. My to neděláme, nemusíme ze dvou důvodů: nejsme kolenovrti a v tomto sortimentu se prakticky nestává, aby nás někdo ponižoval či šikanoval. Je velmi vzácné narazit na neslušného kuřáka doutníků. Pokud je někdo s někým nespokojený, měl by mu to sdělit. Zákazníci, sdělte nám, pokud byste s námi nebyli s spokojeni. Pro případy nespokojenosti prodávajícího s kupujícím se prodávající tímto zavazuje, že tuto skutečnost kupujícímu sdělí a v případě nejasností upřesní.

  Vymezení pojmů:

 • Doutník je výrobek z tabáku, případně některá jeho část z homogenizovaného tabáku, obvykle je válcového tvaru. Jeho jeden konec se zapálí a druhý konec se strká do úst. Nesplést!
 • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 • Kuřákem je ten, kdo si úmyslně a o vlastní vůli strká do úst jeden konec něčeho, co na opačném konci hoří , přičemž se spaluje tabák nebo jiné složky a vtahuje tento kouř do úst (kuřák doutníků), případně až do plic (v případě, že jde o doutník, tak je to mamlas který neví, k čemu je doutník určený, anebo sebevrah).
 • Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je osoba, která na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupujícím pitomcem je ten, kdo si ani pořádně nepřečte, co kupuje, a potom se vzteká, co mu to přišlo.
 • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu své profesní činnosti, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 • Kupujícím podnikatelem je v našem případě buďto úplný trouba, protože na tom se vydělat nedá, anebo podnikatel, který se nachází v takové díře, že tam kuřáci nic jiného neseženou.
 • Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
 • Odmítnutí nabídky je právní jednání, kdy nedošlo k dohodě ve smyslu nabídky a jedna strana pošle druhou stranu do háje. Na toto jednání se vztahují ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb.
 • Podnikatel, který není kupující , je buď výrobce, nebo zloděj.
 • Prodávajícím je provozovatel tohoto internetového obchodu.
 • Uzavřením smlouvy se rozumí písemné přijetí objednávky od kupujícího, potvrzené elektronicky buď automaticky, individuálním e-mailem anebo textovo zprávou SMS.

  Způsoby platby:


  • dobírkou
  • v hotovosti
  • směnným obchodem (barter)
  • chudým dáváme někdy zdarma.
 • Způsob prodeje:


 • Zasílání dobírkou, v případě individuální domluvy osobně (Vám ušetří poštovné, Helence balení a běhání na poštu).
 • V současné době využíváme služeb České pošty. Standardně posíláme jako Balík dobírkou, v případě přání zákazníka Balík do ruky dobírkou.
 • Cena za poštovné Balík dobírkou je 150,- Kč, cena za poštovné Balík do ruky dobírkou 165,-Kč. Česká pošta neustále šroubuje ceny nahoru, v případě dalšího zdražování si prodejce vyhražuje právo navýšení, aniž by bylo uvedeno zde v podmínkách - v takovém případě bude zákazník poučen před uzavřením smlouvy.
 • Prodejce neručí za funkčnost digitálního přenosu.

  Smlouvy o opakovaném plnění nepřijímáme. Sice by nás potěšily, ale nezvládli bychom to.

  Odstoupení od smlouvy:

 • Kupující má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od přijetí zboží, toto je dáno zákonem. Zákon neřeší zneužitelnost tohoto nařízení, je tedy zneužitelný v neprospěch prodávajícího. Proto se můžeme jen spolehnout na slušnost našich zákazníků. My ale jdeme dál, než vyžaduje zákon: ačkoliv ze zákona povaha výrobku vylučuje povinnost přijmout zpět načaté balení, jsme ochotni načaté balení zpět přijmout po dohodě s kupujícím. Součástí této dohody je popis stupně poškození obalu otevřením, dále nutnost zachování tabákové nálepky (kolku) v takovém stavu, aby byla čitelná. Roztržená tabáková nálepka není na závadu. Vykouřený doutník zpět nepřijímáme, stejně tak nepřijímáme zpět doutník, který již byl zapálen.
 • Prodávající si vyhražuje právo smlouvu neuzavřít (objednávku nepřijmout), pokud pojme podezření, že jde o pokus o nečestné jednání, vědomé zneužítí zákonných práv kupujícího, anebo je jednání kupujícího zjevně neslušné. Jinými slovy: na uzavření smlouvy nemá kupující právní nárok.

  Kupující může od smlouvy odstoupit písemnou formou ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od uzavření smlouvy.

  Formulář pro odstoupení od smlouvy se nevyžaduje. Odstoupení od smlouvy vyjádří kupující volnou srozumitelnou formou písemně e-mailem. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat: Jméno zákazníka, adresa zákazníka, popis zboží a jeho označení, cena zboží, datum přijetí zboží a bankovní spojení pro vrácení částky ve výši ceny vraceného zboží. Zákon o diskriminaci prodávajícího, promiňte,opravuji: zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník nevyžadují udání důvodu, přesto žádáme případného nespokojeného kupujícího o udání důvodu, abychom mohli tuto zpětnou vazbu použít ke zlepšení služeb.

  Náklady na odstoupení od smlouvy hradí kupující. Jiné náklady než poštovné se neočekávají. Odstoupení od smlouvy je platné okamžikem přijetí vrácenéo zboží prodávajícím.

  Práva a povinnosti z vadného plnění:

  Prodávající odpovídá za vady výrobků, které zahrnují poškození, vady ve zpracování, nekompletnost, rozměry nebo množství v nesouladu s uvedením v nabídce, zjevné odchylky od standardů tabákových výrobků, případně jiné, zjevné vady.

  Údaje o rozměrech doutníků jsou orientační, protože materiál, ze kterého jsou doutníky zhotovené, jakož i technologie výroby nedovolují dodržet přesné rozměry.

  Doplňující poznámka č.1: doutníky jsou z tabáku, případně některé části z homogenizovaného tabáku, nikoliv ze dřeva, plastů nebo kovů. Prodávající se zavazuje, že až se z takového materiálu budou vyrábět a budou pak v nabídce, bude přesnost rozměrů významně větší. Doplňující poznámka č.2: homogenizovaný tabák se používá u strojně vyráběných doutníků jako vázací list. Doplňující poznámka č.3: pokud kupující neví, co je vázací list, měl by si o doutníkách nejdřív něco přečíst.

  Opravy vadného zboží nejsou možné.

  Ustanovení o vadném plnění se nepoužije u prodeje zboží za nižší cenu pro jeho vadu, na kterou byla sleva ujednána a na zboží poškozené jinak než prostým vyjmutím z obalu.

  Práva z vadného plnění se neuplatňují, pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

  Řešení spotřebitelských pochybností:

  V případě, že má spotřebitel jakékoliv pochybnosti o našem zboží nebo jeho užívání, měl by kontaktovat prodejce. Jednoduché věci řešíme mailem, složitější telefonem, složité, jako třeba školení, jak kouřit doutník a nezabít se tím, řešíme u vodních roztoků etanolu různé koncentrace. Rady poskytujeme zdarma, spotřebitel hradí náklady na spotřebovaný etanol.

  Mimosoudní řešení pri vzniku spotřebitelského sporu:

  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz.

  Dozor nad kvalitou:

  Tabákové výrobky a alkohol spadají do působnosti zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Dozor vykonává Státní potravinářská a zemědělská inspekce. Potraviny živočišného původu dozoruje Státní veterinární správa. Z logiky zákona vyplývá, že, když do rumu spadne moucha, přesune se taková potravina pod dozor Státní veterinární inspekce, protože tím se výrobek stal potravinou živočišného původu. V případě, že se do doutníku připlete tabákový brouk (Lasioderma semicorne) či jiný hmyz, nastává vakuum v zákonu. Na základě této skutečnosti podáváme podnět vládě ČR, aby buďto přesunula tabákové výrobky zpět do potravinářských výrobků, kam patřily před novelou zákona, anebo zřídila Státní inspekci pro tabákové výrobky živočišného původu. Podle posledních informací legislativní odbor vlády vypracoval návrh podnětu Evropské komisi ke sjednocení dikce evropského práva s legislativou ČR, ne obráceně. V případě, že nedojde ke konsensu, očekává se nařízení evropského komisaře o zákazu výskytu Lasiodermy, stejně jako zákazu padání much do rumu.

  Ochrana osobních údajů:

  Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

  Osobní údaje spotřebitelů nepoužíváme k obtěžování nevyžádanými e-maily či SMSkami nabídkami a informacemi. Totéž očekáváme od jiných.

  Teritoriální působnost:

  Z důvodů zákonného omezení prodeje zboží zatíženého spotřební daní není možný prodej mimo území státu, ve kterém byla spotřební daň zaplacena. Prodávající proto přijímá objednávky jen z teritoriálního území České republiky.

  Omezení prodeje:

  Prodej tabákových výrobků a alkoholu je možný jen osobám způsobilým k jejich přijetí. Osoba se stává způsobilou dovršením 18 let věku. Prodejce je odpovědný za dodržení tohoto zákonného požadavku a proto si vyhražuje právo při jakýchkoliv pochybnostech žádat ověření věku kupujícího.

  Jedním ze způsobů ověření při zasílání na dobírku je uvedení data narození adresáta. Poskytovatel poštovních služeb je v tom případě povinen ověřit datum narození přebírajícího. V případě, že bude zákazník vyzván k uvedení data narození, vyjadřuje kupující poskytnutím data narození prodávajícímu souhlas s uvedením data narození na zásilce.

  Povinnost k EET

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Jenže to teď neplatí. A jak jsme reagovali my? Vedeme EET pořád, protože nám to usnadňuje agendu. Až to zase bude platitl, budeme to dělat stejně, snad jen s tím rozdílem, že teď to neděláme v okamžiku přijetí plataby, ale v danéím roce ano.

  Závěrem:

  Mnohá výše uvedena ustanovení jsou v zásadě snůškou pitomostí a jsme si toho dobře vědomi. Prosíme o shovívavost. Po internetových obchodech slídí jak Česká obchodní inspekce, původně zřízená k ochraně spotřebitele, tak i řada podivných lidí, kteří se snaží provozovatele e-shopů na něčem nachytat a napráskat je. Novinkou poslední doby jsou tzv.podnikatelé – firmy, které nabízejí provozovatelům e-shopů „služby k dodržření zákonných podmínek provozování e-shopů“ Když si takovou službu provozovatel nekoupí, podvodníci ho udají ČOI a ta se ze zákona musí udáním zabývat. Jsme jedni z těch, co odmítají takové výpalné platit.

  Poznámka pro ČOI:

  Jestli tu máme cokoliv špatně nebo v nedostatečném rozsahu, je to proto, že si toho nejsme vědomi a jsme otevření jakékoliv rozumné domluvě. Za rozumnou domluvu nemůžeme považovat omezování nebo pozměňování celkového charakteru našich stránek.

  Datum poslední změny: 20.11.2022

 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••